วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การทำโคมไฟจากกะลามะพร้าว


การทำโคมไฟจากกะลามะพร้าว
 
 

มะพร้าวเป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดี อยู่ในตระกุลปาล์ม เราใช้ประโยชน์จากมะพร้าวได้หลายทาง เช่น น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เนื้อในผลแก่นำไปขูดและคั้นทำกะทิ กะลานำไปประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ จานรองแก้ว กระดุม ฯลฯ

 

ศิลปะประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว ที่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองผู้คิดริเริ่มในการทำ ได้แก่ นายรวงทอง คุ้มเกียรติ ได้ประดิษฐ์กะลามะพร้าวเป็นโคมไฟ ที่ปักปากกา ดินสอ เครื่องใช้ภายในบ้าน โดนเฉพาะโคมไฟ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของบ้านหนองม่วง ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผลิตโคมไฟ และนำออกจำหน่ายในงานเทศกาลต่างๆ

วัสดุที่ใช้

1.           กะลามะพร้าว
2. หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ
3. เทปพันสายไฟ
4. ไม้อัดเหลือใช้ คอโคมไฟไม่ใช้แล้ว
5. เครื่องยิงกาว
6. สีไม้โอ๊ก เครื่องมือและอุปกรณ์
7. เลื่อยฉลุ
8. สว่านเจาะ
9. กระดาษทรายหยาบ
10. กระดาษทรายละเอียด
11. ดินสอ / วงเวียน

ขั้นตอนในการทำ

1.นำกะลามะพร้าว 1 ลูกผ่ากลางกะลาแบ่งเป็น 2 ส่วนขนาดไม่เท่ากันให้ส่วนหนึ่งเล็ก
กว่าอีกส่วนหนึ่งประมาณ 1 ซ.ม

2. นำกะลาส่วนที่เล็กเจาะรูตรงกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว แล้วขัดกะลาให้
มันแล้วทาด้วยสีไม้โอ๊ก

3. นำกะลาส่วนที่ใหญ่กว่าเจาะรูตรงกลางประมาณ 2 นิ้วและเจาะรูด้านข้างขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ. ม เพื่อติดสวิสซ์ไฟ

4. นำคอโคมไฟที่ไม่ใช้แล้วมาติดกับกะลาด้านที่ใหญ่โดยติดกาวให้แน่น

5. นำสายไฟติดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยแล้วสอดเข้ารูเพื่อติดสวิสซ์ไฟแล้วนำไม้อัดมาปิด
ฐานกะลาให้เรียบร้อย

6.นำกะลาส่วนที่เล็กมาติดกับคอโคมไฟด้านบนและสอดสายไฟจากฐานกะลาขึ้นมาให้
เรียบร้อย

7. ตรวจความเรียบร้อยของโคมไฟ
 

ประโยชน์ที่ได้

1.เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาค้นคว้าการออกแบบโคมจากกะลามะพร้าวที่หลากหลายและสามารถสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

2.สามารถนำไปเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวได้

3.เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพเสริมให้เเก่ชาวบ้าน

4.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

5.นำวัสดุธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์
 
สถานที่ตั้ง

บ้านหนองม่วง

สถานที่ที่สามารถติดต่อได้

เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน 4 บ้านหนองม่วง ซอย - ถนน -

ตำบล ชุมแสง อำเภอ วังจันทร์ จังหวัด ระยอง

รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล

นายรวงทอง คุ้มเกียรติ

บุคคลอ้างอิง นายรวงทอง คุ้มเกียรติ

ชื่อที่ทำงาน -

เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน 4 บ้านหนองม่วง ซอย - ถนน -

ตำบล ชุมแสง อำเภอ วังจันทร์ จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21210

โทรศัพท์ 084-5655430 โทรสาร –

อ้างอิงจาก
 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น